Carinski propisi RH

LEGENDA:

 • pdfNovi dokument

 • pdfDokument u PDF formatu

 • Vezani dokumentVezani dokument

 • zipDokument u ZIP formatu

 • Novi vezani dokumentNovi vezani dokument

 • docDokument u MS Word formatu

 • xlsDokument u MS Excel formatu

1.0. Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

 • Novi dokument

  5.6.2013

  Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Narodne novine 54/2013

  docpdfzip

1.0.1. Pravilnik o EORI broju
 • Novi dokument

  5.6.2013

  Pravilnik o EORI broju Narodne novine 64/2013

  docpdfzip

1.0.1.1. Prilozi uz pravilnik
 • Novi dokument

  5.6.2013

  Prilog 1 - Zahtjev za dodjeljivanje EORI broja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  5.6.2013

  Prilog 2 - Struktura EORI broja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  5.6.2013

  Prilog 3 - Potvrda o EORI broju

  docpdfzip

1.0.1.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EORI broju NN 89/13
 • Novi dokument

  15.7.2013

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EORI broju Narodne novine 89/13

  docpdfzip

1.0.1.2.1. Prilozi uz pravilnik
 • Novi dokument

  15.7.2013

  Prilog 1 - Zahtjev za dodjeljivanje EORI broja

  docpdfzip

1.0.2. Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda
 • Novi dokument

  5.6.2013

  Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda Narodne novine 64/2013

  docpdfzip

1.0.3. Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
 • Novi dokument

  5.6.2013

  Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama Narodne novine 64/2013

  docpdfzip

1.0.4. Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji NN68/2013
 • Novi dokument

  10.6.2013

  Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji

  docpdfzip

1.0.4.1. Prilozi uz pravilnik
 • Novi dokument

  10.6.2013

  Prilog 1 - Obrazac - Skraćena deklaracija za privremeni smještaj

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.6.2013

  Prilog 2 - Obrazac - Popis stavki skraćene deklaracije za privremeni smještaj

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.6.2013

  Prilog 3 - Upute za popunjavanje skraćene deklaracije za privremeni smještaj

  docpdfzip

1.0.5. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima NN70/2013
 • Novi dokument

  13.6.2013

  Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

  docpdfzip

1.0.5.1. Prilozi uz pravilnik
 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 1 - Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 2 - Potvrda o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 3 - Zahtjev za povrat gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 4 - Bankovna garancija za carinski dug

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 5 - Dodatak bankovnoj garanciji

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 6 - Dodatak bankovnoj garanciji

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 7 - Dodatak bankovnoj garanciji

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 8 - Zahtjev za uvećanje visine jamstvene svote bankovne garancije

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 9 - Zahtjev za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.6.2013

  Prilog 10 - Opomena

  docpdfzip

1.0.6. Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
 • Novi dokument

  27.6.2013

  Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije Narodne novine 77/13

  docpdfzip

1.0.6.1. Prilozi uz pravilnik
 • Novi dokument

  21.6.2013

  Prilog 1 - Tablica - popunjavanje polja carinske deklaracije

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.6.2013

  Prilog 2 – Način popunjavanja i šifre koje se koriste pri popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.6.2013

  Prilog 3 – Način popunjavanja slovnih polja jedinstvene carinske deklaracije

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.6.2013

  Prilog 4 - Obrazac za obračun uvoznih davanja u putničkom i poštanskom prometu

  docpdfzip

1.0.7. Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom
 • Novi dokument

  27.6.2013

  Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom

  docpdfzip

1.0.8. Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom NN 76/13
 • Novi dokument

  28.6.2013

  Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom

  docpdfzip

1.0.9. Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja NN 79/2013
 • Novi dokument

  28.6.2013

  Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja Narodne novine 79/2013

  docpdfzip

1.0.10. Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine NN 93/13
 • Novi dokument

  24.7.2013

  Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine Narodne novine 93/13

  docpdfzip

1.0.11. Pravilnik o određivanju službenog mjesta („Narodne novine”, broj 5/2014)
 • 24.2.2014

  Pravilnik o određivanju službenog mjesta („Narodne novine”, broj 5/2014)

  doczip

1.1. Zakon o Carinskoj službi

 • Novi dokument

  28.2.2014

  Zakon o carinskoj službi („Narodne novine“ 68/13)

  docpdfzip

 • Novi dokument

  16.4.2012

  Zakon o carinskoj službi - pročišćeni tekst 2012

  docpdfzip

 • Novi dokument

  16.4.2012

  Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi 34/12

  docpdfzip

 • Novi dokument

  19.4.2011

  Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi 49/11

  docpdfzip

 • Novi dokument

  3.7.2009

  Zakon o carinskoj službi Narodne novine 83/09

  docpdfzip

1.2. Carinski zakon

 • Novi dokument

  17.5.2010

  Carinski zakon – pročišćeni tekst 2010

  docpdfzip

 • Novi dokument

  17.5.2010

  Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona Narodne novine 56/10

  docpdfzip

 • 22.4.2009

  Carinski zakon – pročišćeni tekst 2009

  docpdfzip

 • 22.4.2009

  Zakon o izmjeni Carinskog zakona Narodne novine 45/09

  docpdfzip

 • 15.1.2009

  Carinski zakon – pročišćeni tekst 2008

  doczip

 • 10.6.2008

  Zakon o izmjenama i dopunama carinskog zakona Narodne novine 60/08

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Carinski zakon pročišćeni tekst 2007

  docpdfzip

 • 8.12.2006

  Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Narodne novine 138/06

  docpdfzip

 • 16.12.2005

  Carinski zakon pročišćeni tekst 2005

  docpdfzip

 • 17.11.2005

  Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Narodne novine 140/05

  docpdfzip

 • 16.8.2003

  Carinski zakon pročišćeni tekst 2003

  docpdfzip

 • 13.3.2003

  Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Narodne novine 47/03

  docpdfzip

 • 12.10.2001

  Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Narodne novine 92/01

  docpdfzip

 • 13.7.2000

  Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona Narodne novine 73/00

  docpdfzip

 • 8.11.1999

  Carinski zakon ispravak Narodne novine 117/99

  docpdfzip

 • 16.9.1999

  Uredba o dopuni Carinskog zakona Narodne novine 94/99

  docpdfzip

 • 30.6.1999

  Carinski Zakon Narodne novine 78/99

  docpdfzip

1.2.1. Uredba za provedbu Carinskog zakona
 • Novi dokument

  11.3.2013

  Uredba za provedbu Carinskog zakona – pročišćeni tekst 2013

  docpdfzip

1.2.1.1. Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 • Novi dokument

  18.3.2011

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona Narodne novine 29-2011

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.7.2009

  Uredba za provedbu Carinskog zakona - pročišćeni tekst 2009

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.7.2009

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona Narodne novine 76/09

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  15.1.2009

  Uredba za provedbu Carinskog zakona - pročišćeni tekst 2008

  doczip

 • 16.8.2007

  Uredba za provedbu Carinskog zakona - pročišćeni tekst 2007

  docpdfzip

 • 5.1.2007

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona Narodne novine 05/07

  docpdfzip

 • 17.8.2006

  Uredba za provedbu Carinskog zakona - pročišćeni tekst 2006

  docpdfzip

 • 21.6.2006

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona Narodne novine 69/06

  docpdfzip

 • 25.9.2003

  Uredba za provedbu Carinskog zakona Narodne novine 161/03

  docpdfzip

1.2.1.2. Prilozi uz uredbu
 • 16.8.2007

  Prilog 1 Zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja o razvrstavanju robe u CT

  pdf

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 2 Obvezujuće mišljenje o razvrstavanju robe u CT

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 3 Obvezujuće mišljenje o podrijetlu robe

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 4 Uvjerenje o podrijetlu robe

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 5 Obrazac FORM A

  pdfzipxls

 • 16.8.2007

  Prilog 6 Kratkoročna izjava dobavljača za robu s podrijetlom

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 7 Dugoročna izjava dobavljača za robu s podrijetlom

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 7a Uvodne napomene uz listu iz priloga 8

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 8 Lista prerada ili obrada

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 9 Potvrda o prometu robe EUR1

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 10 Izjava na računu

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 11 DCV 1 dio

  pdfzipxls

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 11 DCV 2 dio

  pdfzipxls

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 12 A Popunjavanje DCV_a

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 12 B Napomene za utvrđivanje carinske vrijednosti

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 12 C Uporaba opće prihvačenih načela obračuna MRS

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 13 Skraćena deklaracija

  pdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 14 Privjesnica ili naljepnica za predanu prtljagu

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 15 Jedinstvena carinska deklaracija

  zip

 • 16.8.2007

  Prilog 16 Dodatni list C bis

  zip

 • 16.8.2007

  Prilog 17 Jedinstvena carinska deklaracija (1-6, 2-7, 3-8, 4-5, 5-4)

  zip

 • 16.8.2007

  Prilog 18 Dodatni list C bis (1-6, 2-7, 3-8, 4-5, 5-4)

  zip

 • 16.8.2007

  Prilog 19 Obračun davanja pri uvozu

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 20 Carinska deklaracija za registriranu prtljagu

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 21 Zapisnik o uzimanju uzoraka

  docpdfzip

 • Novi dokument

  11.3.2013

  Prilog 22 A Postupak iz članka 204 b stavka 1. Uredbe

  docpdfzip

 • Novi dokument

  11.3.2013

  Prilog 22 B Obrazac iz članka 204 b stavka 1. Uredbe

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 22 Pečat za ovjeru primjerka 3 JCD

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 23 Zahtjev za odobrenje gospodarskih postupaka i posebna uporaba

  pdfzipxls

 • 16.8.2007

  Prilog 23 Odobrenje gospodarskih postupaka i posebne uporabe

  pdfzipxls

 • 16.8.2007

  Prilog 23 Napomene za pojašnjenje gospodarskih postupka i posebnih uporaba

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 24 A Zahtjev za izdavanje mišljenja gospodarski uvjeti

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 24 B Lista dobivenih proizvoda

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 24 Gospodarski uvjeti

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 25 Obrazac za završetak postupka UP 1. dio

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 25 Obrazac za završetak postupka UP 2. dio

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 25 Zahtjev za otpust ili povrat carine 3. dio

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 25 Zahtjev za otpust ili povrat carine 4. dio

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 26 Informativni obrasci

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 27 Lista uobičajenih oblika rukovanja robom u carinskom skladištu

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 28 Vrste preradbe

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 29 Roba za koju se ne podnosi osiguranje PU

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 30 Obavijest o nerazduženom karnetu

  docpdfzip

 • Novi dokument

  11.3.2013

  Prilog 31 A Osjetljiva roba

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.3.2011

  Prilog 31 C – Ogledni primjerak Popisa stavki prateće izvozne isprave

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.3.2011

  Prilog 31 B – Ogledni primjerak prateće izvozne isprave

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 31 Informativni obrazac za olakšavanje postupka vanjske proizvodnje

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 32 Žuta naljepnica

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 32 A Svojstva obrazaca koji se koriste u provoznom postupku

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 32 B Jamstvena isprava za pojedinačno jamstvo u provoznom postupku

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 32 C Jamstvena isprava za pojedinačno jamstvo u obliku kupona

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 32 D Kupon za pojedinačno jamstvo

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.3.2011

  Prilog 33 C – Ogledni primjerak prateće provozne isprave

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.3.2011

  Prilog 33 D – Ogledni primjerak Popisa stavki prateće provozne isprave

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 33 Popis pošiljaka

  pdfzipxls

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 33 A Pravila za popunjavanje popisa pošiljaka

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 33 B Svojstva plombi

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 33 E Potvrda primitka

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 33 F Kriteriji za umanjenje zajedničkog jamstva

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 33 G Jamstvena isprava za zajedničko jamstvo u provoznom postupku

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 33 H Potvrda o zajedničkom jamstvu

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 33 I Potvrda o oslobođenju od jamstva

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 33 J Napomene za popunjavanje potvrda

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 34 Naljepnica za teretni list

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 34 A Potvrda za redovnu uslugu pomorskog prijevoza

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 35 Potvrda o carinskom statusu robe 1 dio

  pdfzipxls

 • Vezani dokument

  16.8.2007

  Prilog 35 Potvrda o carinskom statusu robe 2 dio

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 36 Potvrda o istovjetnosti robe

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 37 Bankovna garancija

  docpdfzip

 • 16.8.2007

  Prilog 38 Zahtjev za povrat ili otpust duga

  docpdfzip

1.2.2. Uredba o oslobođenjima
 • Novi dokument

  21.5.2010

  Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine – pročišćeni tekst 2010

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2010

  Ispravak Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

  docpdfzip

 • Novi dokument

  24.12.2009

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine Narodne novine 153/09

  doc

 • Novi dokument

  24.12.2009

  Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine - pročišćeni tekst 2009

  doc

 • 12.1.2007

  Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine Narodne novine 05/07

  docpdfzip

1.2.4. Pravilnik o upotrebi obrazaca
 • Novi dokument

  22.2.2013

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  25.1.2013

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  28.12.2012

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.9.2011

  Dopuna pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  1.4.2011

  Dopuna pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  3.1.2011

  Dopuna pravilnika o upotrebi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  pdf

 • Novi dokument

  30.8.2010

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  17.2.2010

  Dopuna pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi i vezani dokument

  4.2.2010

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • Novi dokument

  24.12.2009

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona

  docpdfzip

 • 15.7.2008

  Dopuna Pravilnika o uporabi obrazacapri provedbi CZ – Uredba o tržnom redu za žitarice(NN 75/08)

  docpdfzip

 • 24.6.2008

  Dopuna pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi CZ – odobrenje za odgodu plaćanja iznosa duga

  docpdfzip

 • 5.11.2003

  Pravilnik o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona Narodne novine 176/03

  docpdfzip

1.2.5. Pravilnik o raspolaganju sa stranom robom oduzetom u prekršajnom ili upravnom postupku ili ustupljenom u korist države
 • Novi dokument

  23.6.2010

  Pravilnik o raspolaganju sa stranom robom oduzetom u prekršajnom ili upravnom postupku ili ustupljenom u korist države, Narodne novine 142/08

  docpdfzip

1.2.6. Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji
 • Novi dokument

  16.4.2012

  Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji-pročišćeni tekst 2012

  docpdfzip

 • Novi dokument

  16.4.2012

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji Narodne novine 42/12

  docpdfzip

 • Novi dokument

  23.6.2010

  Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji, Narodne novine 77/10

  docpdfzip

1.2.7. Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije
 • Novi dokument

  15.7.2011

  Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije Narodne novine 62/11

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 1 – Podaci za ulaznu i izlaznu sigurnosnu skraćenu deklaraciju

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 2 – Sigurnosna isprava

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 3 – Popis stavki sigurnosne isprave

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 4 – Prateća provozna sigurnosna isprava

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 5 – Popis stavki prateće provozne sigurnosne isprave

  docpdfzip

1.2.8. Pravilnik o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
 • Novi dokument

  15.7.2011

  Pravilnik o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Narodne novine 79/11

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 1 – Pojašnjenje o podnošenju provoznih deklaracija putem elektroničke razmjene standardnih poruka

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 2 – Dodatne šifre za računalni sustav provoza

  docpdfzip

1.2.9. Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza
 • Novi dokument

  15.7.2011

  Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza Narodne novine 79/11

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 1 – Rezervni postupak

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 2 – Izvozna sigurnosna jedinstvena carinska deklaracija

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.7.2011

  Prilog 3 – Popis stavki izvozne sigurnosne jedinstvene carinske deklaracije

  docpdfzip

1.2.10. Odluka o obveznoj primjeni sustava elektroničke razmjene podataka za provedbu postupka provoza
 • Novi dokument

  15.7.2011

  Odluka o obveznoj primjeni sustava elektroničke razmjene podataka za provedbu postupka provoza

  pdf

1.2.11. Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina)
 • Novi dokument

  31.1.2014

  Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.4

  docpdfzip

 • Novi dokument

  12.11.2013

  Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.3

  docpdfzip

 • Novi dokument

  22.4.2013

  Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.2

  docpdfzip

 • Novi dokument

  4.2.2013

  Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.1

  docpdfzip

 • Novi dokument

  22.7.2011

  Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina)-verzija 1.0.

  doc

1.2.12. Pravilnik o EORI broju
 • Novi dokument

  23.7.2012

  Pravilnik o EORI broju

  docpdfzip

1.2.12.1. Prilozi
 • Novi dokument

  23.7.2012

  PRILOG 1 - Zahtjev za dodjeljivanje EORI broja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  23.7.2012

  PRILOG 2 - Struktura EORI broja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  23.7.2012

  PRILOG 3 - Podaci koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku registracije i dodjele EORI broja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  23.7.2012

  PRILOG 4 - Potvrda o EORI broju

  docpdfzip

1.3. Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u Carinskom postupku

 • 24.10.2001

  Zakon o uvjetim za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku Narodne novine 92/01

  docpdfzip

1.3.1. Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja za obavljanje zastupanja
 • Novi dokument

  10.4.2014

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima („Narodne novine”, broj 45/14)

  docpdfzip

 • 12.9.2003

  Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima pročišćeni tekst 2003

  docpdfzip

1.3.2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika
 • 24.2.2014

  Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika („Narodne novine”, broj 9/14)

  doczip

1.3.2.1. Prilozi
 • 24.2.2014

  Prilog 2 - prijava za polaganje stručnog ispita

  doczip

1.4.1. Zakon o Carinskoj tarifi
 • 24.11.2000

  Zakon o dopuni zakona o Carinskj tarifi Narodne novine 117/00

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  23.6.2000

  Zakon o Carinskoj tarifi Narodne novine 61/00

  docpdfzip

1.4.2. Uredba o početku primjene zakona o Carinskoj tarifi
 • 29.11.2000

  Uredba o početku primjene zakona o Carinskoj tarifi u dijelu koji se odnosi na poglavlja 1. do 24. Carinske tarife Narodne novine 119/00

  docpdfzip

1.4.3. Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe
 • 17.10.2000

  Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku Narodne novine 102/00

  docpdfzip

1.5. Nadzor robe s dvojnom namjenom

 • Novi dokument

  28.3.2014

  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN, broj 68/2013)

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.8.2011

  Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN, broj 80/11)

  docpdfzip

1.6. Ostalo

 • Novi dokument

  4.2.2015

  1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

  docpdfzip

 • Novi dokument

  4.2.2015

  2. Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu stručnog ispita

  docpdfzip

 • Novi dokument

  4.2.2015

  3. Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

  docpdfzip

 • Novi dokument

  4.2.2015

  4. Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

  docpdfzip

 • Novi dokument

  25.7.2014

  Pravilnik o postupku uzimanja uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe

  docpdfzip

 • Novi dokument

  23.5.2013

  RADNI NACRT PRIJEDLOGA Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija za Carinsku upravu

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.2.2013

  Odluka o imenovanju povjerenika za etiku u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu, Carinarnici Osijek, Carinarnici Ploče, Carinarnici Rijeka, Carinarnici Split, Carinarnici Varaždin, Carinarnici Zadar, Carinarnici Zagreb

  pdf

 • Novi dokument

  13.2.2013

  Popis povjerljivih savjetnika – ovlaštenih osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu, Carinarnici Osijek, Carinarnici Ploče, Carinarnici Rijeka, Carinarnici Split, Carinarnici Varaždin, Carinarnici Zadar, Carinarnici Zagreb

  pdf

 • Novi dokument

  8.2.2013

  Strategija upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za razdoblje 2013. – 2015. godine

  pdf

 • Novi dokument

  13.11.2012

  Popis ovlaštenih carinskih otpremnika

  docpdfzip

 • Novi dokument

  13.11.2012

  Popis ovlaštenih otpremnika na graničnim prijelazima

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.4.2011

  Etički kodeks državnih službenika

  docpdfzip

 • Vezani dokument

  5.11.2008

  Obavijest o primjeni kumulacije CEFTA-a 2006 - dopuna obavijesti

  docpdfzip

 • 1.10.2008

  Primjena kumulacije podrijetla između RH, BiH I EU za izvoz u CEFTU-u

  docpdfzip

 • 4.10.2007

  Kodeks profesionalne etike Ministarstva Financija Carinske uprave (Cro)

  docpdfzip

 • 4.10.2007

  Kodeks profesionalne etike Ministarstva Financija Carinske uprave (Eng)

  docpdfzip

 • 4.10.2007

  Upotreba kratica, ISO - Alpha oznaka, na dokazima o preferencijalnom podrijetlu robe

  docpdfzip

1.7. Nadzor robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

 • Novi dokument

  9.8.2013

  Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN, broj 80/2013)

  docpdfzip

 • Novi dokument

  9.8.2013

  Popis robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN, broj 101/2013)

  docpdfzip

KATEGORIJA PROPISA

 • Carinski propisi
 • Propisi o porezu na dodanu vrijednost
 • Propisi o posebnim porezima
 • Svi propisi

NEMATE ŽELJENI PREGLEDNIK