Harmonizirane trošarine

LEGENDA:

 • pdfNovi dokument

 • pdfDokument u PDF formatu

 • Vezani dokumentVezani dokument

 • zipDokument u ZIP formatu

 • Novi vezani dokumentNovi vezani dokument

 • docDokument u MS Word formatu

 • xlsDokument u MS Excel formatu

2.1.1. Zakon o trošarinama
 • Novi dokument

  25.9.2015

  Zakon o trošarinama – pročišćeni tekst, „Narodne novine", br. 22/2013, 32/2013, 81/2013 i 100/2015

  doc

 • Novi dokument

  25.9.2015

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, broj 100/2015

  doc

 • Novi dokument

  1.7.2013

  Zakon o trošarinama – pročišćeni tekst, „Narodne novine", br. 22/2013, 32/2013 - ispravak i 81/2013

  docpdfzip

 • Novi dokument

  1.7.2013

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, broj 81/2013

  docpdfzip

 • Novi dokument

  19.3.2013

  Ispravak Zakona o trošarinama, „Narodne novine“, broj 32/2013 od 15. ožujka 2013.

  docpdfzip

 • Novi dokument

  26.2.2013

  Zakon o trošarinama, „Narodne novine“, broj 22/2013 od 22. veljače 2013.

  docpdfzip

2.1.2. Pravilnik o trošarinama
 • Novi dokument

  4.8.2015

  Pravilnik o trošarinama – pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 64/2013, 129/2013, 11/2014, 70/2014, 157/2014, 8/2015 i 83/2015

  doc

 • Novi dokument

  29.7.2015

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“ broj 83/2015

  docpdf

 • Novi dokument

  27.1.2015

  Pravilnik o trošarinama – pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 64/2013, 129/2013, 11/2014, 70/2014, 157/2014 i 8/2015

  docpdfzip

 • Novi dokument

  27.1.2015

  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“, broj 8/2015

  docpdfzip

 • Novi dokument

  2.1.2015

  Pravilnik o dopunama Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“, broj 157/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  17.6.2014

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“, broj 70/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.1.2014

  Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“, br. 11/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama, „Narodne novine“, br. 129/2013

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Pravilnik o trošarinama, „Narodne novine“, br. 64/2013

  docpdfzip

2.1.3. Obrasci
 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 1 – Obrazac A – Rezervni postupak – Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 2 – Obrazac B – Rezervni postupak – Prateći dokument za promjenu odredišta

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 3 – Obrazac C – Rezervni postupak – Potvrda o primitku/potvrda o izvozu

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 4 – Obrazac PTD – Prateći trošarinski dokument, s uputom za popunjavanje

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 5 – Obrazac O-MPV – Obavijest o primljenim/otpremljenim količinama vina od strane malog proizvođača vina

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 6 – Obrazac PPTD – Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument – Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (između država članica), s uputom za popunjavanje

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 7 – Obrazac O-PP – Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 8 – Obrazac O-OP – Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 9 – Obrazac A – Bankovna garancija za trošarinski dug te carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 10 – Obrazac B – Bankovna garancija za trošarinski dug – alkohol i energenti

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 11 – Obrazac C – Bankovna garancija za trošarinski dug – plaćena trošarina

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 12 – Obrazac D – Bankovna garancija za trošarinski dug – nalogodavac

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 12A – Obrazac E – JEDNA bankovna garancija koju polažu trošarinski obveznici koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine i s plaćenom trošarinom

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 12B – Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 12C – Potvrda o korištenju gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 12D – Zahtjev za povrat gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarine

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 13 – Obrazac Zahtjev – OKTP – Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.6.2014

  Prilog 14 – Obrazac PUR – Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 15 – Obrazac ZT-AL – Zahtjev za tiskanje posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 16 – Obrazac P-AL – Potvrda o izdavanju/preuzimanju posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 17 – Obrazac MU-AL – Mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenih i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 18 – Obrazac DOT-PI – Dnevni obračun trošarine na pivo

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 19 – Obrazac DOT-AL – Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva)

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 20 – Obrazac MI-PI – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 21 – Obrazac MI-AL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva)

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 22 – Obrazac GI-MPV – Godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 23 – Obrazac GI-MP-JAP – Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla te obračunatoj trošarini

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 24 – Obrazac ZT-DM – Zahtjev za tiskanje duhanskih markica

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 25 – Obrazac ZI-DM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 26 – Obrazac ZI-IM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama

  zipxls

 • Novi dokument

  10.6.2014

  Prilog 27 – Obrazac DP-U – Količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine

  zipxls

 • Novi dokument

  10.6.2014

  Prilog 28 – Obrazac DP-I – Količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 29 – Obrazac DUM-DM – Dnevni utrošak duhanskih markica

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 30 – Obrazac DUM-IM – Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 31 – Obrazac DOT-DP – Dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 32 – Obrazac DO-IM – Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 33 – Obrazac Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 34 – Obrazac MI-C – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 35 – Obrazac MI-CR-CL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 36 – Obrazac MI-DP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje)

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 37 – Obrazac MI-OT – Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje)

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 38 – Obrazac IZVJ-DUH – Izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine)

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 39 – Obrazac P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 40 – Obrazac EKO-PG – Evidencija o kupcima označenih plinskih ulja za namjenu grijanja

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 41 – Obrazac DOT-EN – Dnevni obračun trošarine na energente, s Evidencijom za umanjenje obveze trošarine na energente temeljem povrata korisnicima iz članka 29. stavka 1. Zakona o trošarinama

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.6.2014

  Prilog 42 – Obrazac MI-EN – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na energente (osim prirodnog plina i krutih goriva)

  zipxls

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 43 – Obrazac MI-NA – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, unesenim, uvezenim, otpremljenim i prerađenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove nafte

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.5.2013

  Prilog 44 – Obrazac MI-UTE – Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 45 – Obrazac MI-EL – Mjesečni obračun trošarine na električnu energiju

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 46 – Obrazac MI-PL – Mjesečni obračun trošarine na prirodni plin i ostale plinove iz KN 2711 29 00

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.10.2013

  Prilog 47 – Obrazac MI-KG – Mjesečni obračun trošarine na kruta goriva

  docpdfzip

 • Novi dokument

  10.6.2014

  Prilog 48 – Obrazac O-PL – Obavijest o namjeravanom primitku ulja za podmazivanje ili lubrikanata (proizvodi tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99) iz druge države članice

  docpdfzip

 • Novi dokument

  29.1.2013

  Prilog 49 - Obrazac O-DP - Obavijest o namjeravanom primitku duhana iz druge države članice ili otpremi duhana iz RH

  docpdf

 • Novi dokument

  28.1.2013

  Prilog 50 - Obrazac PUR-R - Zahtjev za upis u registar korisnika prava na povrat trošarine za plinsko ulje utrošeno za razminiranje

  docpdf

 • Novi dokument

  27.1.2013

  Prilog 51 - Obrazac ZPR - Zahtjev za povrat plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za razminiranje

  docpdf

 • Novi dokument

  26.1.2013

  Prilog 52 - Obrazac ERSR - Evidencija o radu stroja akreditiranog za humanitarno razminiranje

  docpdf

 • Novi dokument

  25.1.2013

  Prilog 53 - Obrazac EK - Evidencija potrošnje plinskog ulja za pogon strojeva za razminiranje

  docpdf

2.1.6. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi
 • Novi dokument

  30.12.2013

  Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, „Narodne novine“, 156/2013

  docpdfzip

2.1.7. Prilozi
 • Novi dokument

  30.12.2013

  Prilog 1- Pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.12.2013

  Prilog 2 - Kriteriji za dodjelu odobrene količine plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u ribolovu i akvakulturi

  docpdfzip

 • Novi dokument

  30.12.2013

  Prilog 3 - Obrazac EKG-DP

  docpdfzip

2.1.8. Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
 • Novi dokument

  2.1.2015

  Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu –pročišćeni tekst, „Narodne novine“, br. 58/2013, 72/2013, 69/2014 i 157/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  2.1.2015

  Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, „Narodne novine“, broj 157/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  9.6.2014

  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, „Narodne novine“, broj 69/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.6.2013

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu „Narodne novine“ 72/13

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, „Narodne novine“ 58/13

  docpdfzip

2.1.9. Obrasci
 • Novi dokument

  9.6.2014

  Prilog 1 - Kriteriji za utvrđivanje prava na potrošnju (godišnje kvote) energenata koji se uz oslobođenje od plaćanja trošarine koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata, odnosno plovila

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 2 - Obrazac EKG-DP

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 2A - Obrazac OSK

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 3 - Obrazac ZPB - Zahtjev za povrat trošarine za bezolovni motorni benzin

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 4 - Obrazac EPB - Evidencija potrošnje bezolovnog motornog benzina

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 5 - Obrazac PUR-B - Zahtjev za upis u registar korisnika povrata

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 6 - Obrazac ZPJT - Zahtjev za povrat trošarine za bezolovni motorni benzin (javni plovni objekti i plovila)

  docpdfzip

 • Novi dokument

  21.5.2013

  Prilog 7 - Obrazac EPJT - Evidencija potrošnje bezolovnog motornog benzina (javni plovni objekti i plovila)

  docpdfzip

2.1.10. Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
 • Novi dokument

  28.6.2013

  Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja, Narodne novine 79/13

  docpdfzip

2.1.11. Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
 • Novi dokument

  24.7.2015

  Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, „Narodne novine“ broj 81/2015

  doc

2.1.11.1. Prilozi
 • Novi dokument

  24.7.2015

  Potvrda o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

  doc

 • Novi dokument

  24.7.2015

  Obavijest o primitku trošarinskih proizvoda

  doc

 • Novi dokument

  24.7.2015

  Obrazac KG – Potvrda za izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri isporuci pogonskog goriva za motorna vozila uz karticu goriva

  doc

 • Novi dokument

  24.7.2015

  Obrazac IO – Potvrda za oslobođenje od plaćanja poreza pri isporukama nekretnina te pri obavljanju usluga najma ili zakupa poslovnog prostora

  doc

 • Novi dokument

  24.7.2015

  Obrazac IOU – Potvrda o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a, trošarine i posebnih poreza pri uvozu

  doc

 • Novi dokument

  24.7.2015

  Obrazac IOMV – Potvrda o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja poreza za motorna vozila

  pdf

 • Novi dokument

  24.7.2015

  Obrazac P-DIP – Zahtjev za povrat poreza

  doc

2.1.12. Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
 • Novi dokument

  10.12.2014

  Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, „Narodne novine“, broj 144/2014

  doczip

2.1.14. Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
 • Novi dokument

  29.7.2015

  Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, „Narodne novine“ broj 83/2015

  docpdf

2.1.15. Obrasci
 • Novi dokument

  29.7.2015

  Prilog 1 - Obrazac ZPZ - Zahtjev za povrat trošarine za energente

  docpdf

 • Novi dokument

  29.7.2015

  Prilog 2 - Obrazac EPZ - Evidencija potrošnje energenata

  docpdf

 • Novi dokument

  29.7.2015

  Prilog 3 - Obrazac PUR-Z - Zahtjev za upis u registar korisnika povrata

  docpdf

 • Novi dokument

  29.7.2015

  Prilog 4 - Obrazac ZPJT-Z - Zahtjev za povrat trošarine za energente (javna tijela)

  docpdf

 • Novi dokument

  29.7.2015

  Prilog 5 - Obrazac EPJT-Z - Evidencija potrošnje energenata (javna tijela)

  docpdf

2.1.16. Uredbe o visini trošarine
 • Novi dokument

  20.4.2015

  Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje „Narodne novine“, broj 43/2015

  docpdfzip

 • Novi dokument

  19.4.2015

  Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, pročišćeni tekst, „Narodne novine", br. 109/2013, 48/2014 i 43/2015

  docpdfzip

 • Novi dokument

  18.4.2015

  Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, „Narodne novine“, broj 43/2015

  docpdfzip

 • Novi dokument

  17.4.2014

  Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, pročišćeni tekst, „Narodne novine", br. 109/2013 i 48/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  16.4.2014

  Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, „Narodne novine", broj 48/2014

  docpdfzip

 • Novi dokument

  15.4.2014

  Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, „Narodne novine", broj 109/2013

  docpdfzip

KATEGORIJA PROPISA

 • Carinski propisi
 • Propisi o porezu na dodanu vrijednost
 • Propisi o posebnim porezima
 • Svi propisi

NEMATE ŽELJENI PREGLEDNIK