NOVOSTI

OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O TROŠARINAMA – PROVEDBENI PROPIS ZA NOVI ZAKON O TROŠARINAMA

29.5.2013

Pravilnik o trošarinama objavljen je u ”Narodnim novinama”, br. 64/2013 od 28. svibnja 2013. godine i stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članaka 25., 26., 29., 30., članka 35. stavaka 1., 2. i 5., članka 36. do 46., članka 69. stavaka 4., 5. i 6. koji se na odgovarajući način primjenjuju na postupanje trošarinskih obveznika, nadležnog carinskog ureda, odnosno carinarnice te Središnjeg ureda u vezi s zahtjevom za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina i članaka 94., 95., 100., 101., 105. i 106. koji stupaju na snagu 29. svibnja 2013.


Pravilnik o trošarinama je propis kojim se uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (Narodne novine, br. 22/2013 i 32/2013).

PRIDRUŽENI DOKUMENTI:

 • docpdfzipPravilnik o trošarinama, „Narodne novine“, br. 64/2013
 • docpdfzipPrilog 1 – Obrazac A – Rezervni postupak – Prateći dokument za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
 • docpdfzipPrilog 2 – Obrazac B – Rezervni postupak – Prateći dokument za promjenu odredišta
 • docpdfzipPrilog 3 – Obrazac C – Rezervni postupak – Potvrda o primitku/potvrda o izvozu
 • zipxlsPrilog 4 – Obrazac PTD – Prateći trošarinski dokument, s uputom za popunjavanje
 • docpdfzipPrilog 5 – Obrazac O-MPV – Obavijest o primljenim/otpremljenim količinama vina od strane malog proizvođača vina
 • zipxlsPrilog 6 – Obrazac PPTD – Pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument – Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (između država članica), s uputom za popunjavanje
 • docpdfzipPrilog 7 – Obrazac O-PP – Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici
 • docpdfzipPrilog 8 – Obrazac O-OP – Obavijest o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj
 • docpdfzipPrilog 9 – Obrazac A – Bankovna garancija za trošarinski dug te carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine
 • docpdfzipPrilog 10 – Obrazac B – Bankovna garancija za trošarinski dug – alkohol i energenti
 • docpdfzipPrilog 11 – Obrazac C – Bankovna garancija za trošarinski dug – plaćena trošarina
 • docpdfzipPrilog 12 – Obrazac D – Bankovna garancija za trošarinski dug – nalogodavac
 • docpdfzipPrilog 13 – Obrazac Zahtjev – OKTP – Zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda
 • zipxlsPrilog 15 – Obrazac ZT-AL – Zahtjev za tiskanje posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića
 • zipxlsPrilog 16 – Obrazac P-AL – Potvrda o izdavanju/preuzimanju posebnih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića
 • zipxlsPrilog 17 – Obrazac MU-AL – Mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenih i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića
 • docpdfzipPrilog 18 – Obrazac DOT-PI – Dnevni obračun trošarine na pivo
 • docpdfzipPrilog 19 – Obrazac DOT-AL – Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (osim piva)
 • docpdfzipPrilog 20 – Obrazac MI-PI – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na pivo
 • docpdfzipPrilog 21 – Obrazac MI-AL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (osim piva)
 • docpdfzipPrilog 22 – Obrazac GI-MPV – Godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina
 • docpdfzipPrilog 23 – Obrazac GI-MP-JAP – Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremnini kotla te obračunatoj trošarini
 • zipxlsPrilog 24 – Obrazac ZT-DM – Zahtjev za tiskanje duhanskih markica
 • zipxlsPrilog 25 – Obrazac ZI-DM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina
 • zipxlsPrilog 26 – Obrazac ZI-IM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama
 • zipxlsPrilog 29 – Obrazac DUM-DM – Dnevni utrošak duhanskih markica
 • zipxlsPrilog 30 – Obrazac DUM-IM – Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama
 • zipxlsPrilog 31 – Obrazac DOT-DP – Dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine
 • zipxlsPrilog 32 – Obrazac DO-IM – Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama
 • zipxlsPrilog 33 – Obrazac Z-ORT – Zapisnik o popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine
 • zipxlsPrilog 34 – Obrazac MI-C – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama, te obračunatoj trošarini na cigarete
 • zipxlsPrilog 35 – Obrazac MI-CR-CL – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama cigara i cigarilosa
 • zipxlsPrilog 36 – Obrazac MI-DP – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama duhana za pušenje (sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje)
 • zipxlsPrilog 37 – Obrazac MI-OT – Mjesečno izvješće o obračunatoj trošarini na cigare, cigarilose i duhan za pušenje (sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje)
 • zipxlsPrilog 38 – Obrazac IZVJ-DUH – Izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine)
 • zipxlsPrilog 39 – Obrazac P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina
 • docpdfzipPrilog 40 – Obrazac EKO-PG – Evidencija o kupcima označenih plinskih ulja za namjenu grijanja
 • docpdfzipPrilog 41 – Obrazac DOT-EN – Dnevni obračun trošarine na energente, s Evidencijom za umanjenje obveze trošarine na energente temeljem povrata korisnicima iz članka 29. stavka 1. Zakona o trošarinama
 • docpdfzipPrilog 43 – Obrazac MI-NA – Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, unesenim, uvezenim, otpremljenim i prerađenim količinama sirove nafte te uslužnoj preradi sirove nafte
 • docpdfzipPrilog 44 – Obrazac MI-UTE – Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente

Carinska prisega Carinska prisega

Prisežem na sveta Božja evanđelja da ću pošteno, bez prijevare i revno uzimati zakletvu od svih trgovaca koji budu izlazili iz Dubrovnika morem te otplovljavali u Romanju i da ću od njih naplaćivati pola posto od svega imutka koji budu odvozili sa sobom.
Isto tako, od svih zapovjednika broda ili brodova koji budu plovili iz Dubrovnika u Romanju uzimat ću prisegu da govore istinu o trgovcima i svem imetku koji budu prevozili svojim brodom. Istu takvu prisegu i istu takvu daću uzimat ću od svih zapovjednika broda ili brodova te od svih ljudi koji budu htjeli iz Dubrovnika krenuti morem u sva druga mjesta što su od davnine običavala plaćati carinu; i neću pomagati prijatelju niti škoditi neprijatelju na himben način.
A od svega novca što za tog službovanja dospije u moje ruke neću ništa upotrijebit u svoju korist niti ću od njega nekome posuđivat nego ću ga dati gospodinu knezu ili onomu komu on to odredi s većim dijelom Vijeća. I položit ću pošteno račun u svemu i po svemu našem gospodinu knezu ili onomu komu on odredi, dva ili više puta godišnje, po volji istoga gospodina kneza. I sav onaj novac koji dobijem na račun poslova s Romanjom zapisivat ću zasebno na jedno mjesto, a onaj drugi zasebno na drugo mjesto. Sve ću to opsluživati od sada do Miholja u rujnu, i od tada sve dok se ne navrši godina dana, vjerno i bez himbe. I bit ću vijeran gospodinu mletačkom duždu dok budem živ, i neka našem gospodinu knezu budem obvezan čuvati vjernost na način kako to traži kapitular na koji je njemu prisegla Općina dubrovačka; i poštivat ću ugovor s Mlecima i nastojat ću da ga se svi pridržavaju.