Važni brojevi telefona

SREDIŠNJI URED CARINSKE UPRAVE, A. Von Humboldta 4a, 10000 Zagreb

Telefon Fax

OPERATIVNO DEŽURSTVO

0800 1222 01/62 11 017, 01/62 11 016  

URED POMOĆNIKA MINISTRA FINANCIJA I RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE

01/62 11 382 01/62 11 011

ZAMJENICA RAVNATELJA CARINSKE UPRAVE

01/62 11 382 01/62 11 012

CENTRALA

01/62 11 300

STRUČNI SEKTORI CARINSKE UPRAVE, A. Von Humboldta 4a, 10000 Zagreb

Telefon Fax

Sektor za zajedničke poslove

01/62 11 222 01/62 11 478

Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju

01/62 11 374 01/62 11 010

Sektor za finacije

01/62 11 219 01/62 11 002

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove

01/62 11 410 01/62 11 006

Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu

01/62 11 245 01/62 11 003

Sektor za carinski sustav i procedure

01/62 11 280 01/62 11 005

Sektor za informacijski sustav

01/62 11 265 01/62 11 004

Sektor za trošarine i posebne poreze

01/62 11 212 01/62 11 021

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

01/62 11 321 01/62 11 014

Sektor za nadzor

01/62 11 340 01/62 11 009

Sektor za carinski laboratorij

01/65 11 634 01/65 11 523

PODRUČNI CARINSKI UREDI

Telefon Fax

Područni carinski ured Zagreb,
Avenija Dubrovnik 11, 10000 Zagreb

01/65 11 539 01/65 11 501

Područni carinski ured Rijeka,
Riva Boduli 9, 51000 Rijeka

051/525 100 051/525 101

Područni carinski ured Osijek,
Cara Hadrijana 11, 31000 Osijek

031/593 100 031/593 101

Područni carinski ured Split,
Zrinsko Frankopanska br. 60, 21000 Split

021/342 120 021/342 101