POJMOVNIK

PRETRAŽIVANJE:

 • Potvrda o porijeklu

  ACCEPTANCE OF THE GOODS DECLARATION
  Annahme der Zollnmeldung
  Accettazione della dichiarazione dogonale
  Acceptation de la declaration des marchandises
  Posebna isprava odnosno obrazac kojim ovlašteno tijelo ili osoba izričito potvrđuje da je roba na koju se potvrda odnosi podrijetlom iz određene zemlje. To može biti i potvrda proizvođača, dobavljača, izvoznika ili druge ovlaštene osobe. Napomena: Izraz «zemlja» u ovoj definiciji može se odnositi na skupinu zemalja, regiju ili dio zemlje.

 • Pregled robe

  ACCEPTANCE OF THE GOODS DECLARATION
  Annahme der Zollnmeldung
  Accettazione della dichiarazione dogonale
  Acceptation de la declaration des marchandises
  Fizički pregled robe što ga obavljaju carinski djelatnici radi provjere je li vrsta, kakvoća, podrijetlo, količina i vrijednost robe sukladna podacima označenima u carinskoj deklaraciji.

 • Prihvat carinske deklaracije

  ACCEPTANCE OF THE GOODS DECLARATION
  Annahme der Zollnmeldung
  Accettazione della dichiarazione dogonale
  Acceptation de la declaration des marchandises
  Trenutak u kojem se primjenjuje carinske i druge propise u carinskom postupku. Prihvaćanjem podnesene deklaracije, kao upravnog akta, nastaju pravne posljedice (obveza plaćanja carine, prekršajna odgovornost i dr.).