G2B servis

Carinska uprava je s ciljem olakšavanja i ubrzavanja provođenja carinskih postupaka još 1995.godine ponudila sudionicima u carinskim postupcima mogućnost podnošenja carinskih deklaracija u početku na magnetnom mediju, a s uvođenjem obrazaca JCD-a kao carinske deklaracije vrlo brzo i putem interneta. Danas je gotovo nezamislivo da se carinska deklaracija podnese na neki drugi način, osim putem interneta.

Daljnjim unaprijeđenjem i razvojem, kao i provođenjem procesa priprema za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju, Carinska uprava se je susrela s novim izazovima u provođenju carinskih postupaka. Elektroničko poslovanje, odnosno poslovanje bez papira ušlo je postepeno u svakodnevni život, kako u javnom sektoru kroz elektroničke usluge građanima, tako i kroz poslovanje tvrtki bilo međusobno ili s državom.

U cilju ispunjavanja svojih obveza vezanih za pripremu za članstvo u EU, a time i Carinske uprave u Carinsku uniju, Carinska uprava je intenzivno radila na pripremama za implementaciju novih sustava koji podržavaju provođenje carinskih postupaka bez papira. U skladu s tim neophodno je bilo razviti i komunikaciju u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku, tj. komunikaciju između carine i gospodarstvenika (G2B servis).

Proces elektroničke razmjene dokumenata sa gospodarstvom u okviru e-carine realiziran je putem G2B servisa. U implementacijskom smislu G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost Informacijskog sustava Carinske uprave s poslovnim aplikacijama gospodarstvenika na principima elektroničke razmjene dokumenata.

NCTS (New Computerised Transit System) - Novi kompjuterizirani provozni postupak je bio prvi sustav elektroničkog poslovanja u Carinskoj upravi koji se počeo primjenjivati na nacionalnoj osnovi, a koji koristi elektroničku razmjenu podataka putem G2B servisa.

„NCTS G2B servis“ je model po kojemu su realizirani svi ostali servisi e-carine, odnosno po kojem će se ostvarivati komunikacija između carine i gospodarstvenika i u ECS-u, ICS-u, EMCS-u i drugim sustavima elektroničkog poslovanja. G2B servis je time postao jedinstveni model i platforma, za komunikaciju između Carinske uprave i gospodarstvenika za sve servise e-carine.

Carinska uprava je pripremila svu potrebnu dokumentaciju za gospodarstvenike, u kojoj su opisani poslovni procesi i način kako se će komunikacija poslovnih aplikacija Carinske uprave i gospodarstvenika u budućnosti provoditi.

Dokumentacija se može naći na stranicama Carinske uprave, koje su podijeljene na slijedeće cjeline:

Također, Carinska uprava je, sukladno zakonskim ovlaštenjima donijela i Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) kojim se, radi osiguranja pravilne primjene sustava elektroničke razmjene podataka, uređuju temeljna načela sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina), te obveze korisnika sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave. Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave moguće je pronaći na ovoj stranici u dijelu Pridruženi dokumenti.

ODABERITE:

PRIDRUŽENI DOKUMENTI:

 • pdfzipUpute za korištenje aplikacije za administraciju korisnika G2B usluga
 • zipG2B klijent
 • pdfzipUpute za korištenje aplikacije za G2B registraciju gospodarstvenika
 • pdfPromjene u radu G2B servisa od 12.12.2013.
 • zipB2G dokumentacija (WSDL, XSD, primjeri) od 12.12.2013.
 • zipxlsAplikacije
 • zipxlsPoruke
 • docpdfzipPostupak nadogradnje G2B klijenta novim konfiguracijskim datotekama
 • doczipGeneral tehnical G2B user instructions
 • doczipRegulations
 • doczipProcedures and list of documentation for the registration of signatories and business for the issue of certificates in accordance with the “Lightweight certificate Policy” (LCP)
 • doczipAdaptation of the customs G2B service for the use of LCP (lightweight) certificates
 • pdfUpute za korištenje aplikacije za prijavu testiranja G2B usluga
 • pdfOpće tehničke G2B upute za korisnike
 • zipPrimjer poruke g2bCc917a
 • pdfUpute za korištenje aplikacije Carinski G2B klijent
 • pdfTehnička specifikacija G2B servisa v1.4
 • zipB2G dokumentacija (WSDL, XSD, primjeri)
 • docpdfzipPravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.4
 • docpdfzipPravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.3
 • docpdfzipPravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.2
 • docpdfzipPravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) – verzija 1.1
 • docPravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina)-verzija 1.0.

Produkcija

Registracija Administracija