HELPDESK

Carinska uprava je u sklopu implementacije NCTS-a uspostavila Helpdesk službu za pomoć korisnicima. Kontinuirana podrška osigurana je u vremenu od 00.00 – 24.00 sata.

Osnovna zadaća Helpdesk-a je pružiti pomoć svim sudionicima u provoznom postupku (ovlaštenim otpremnicima, gospodarskim subjektima korisnicima pojednostavnjenih carinskih postupaka, prijevoznicima i carinskim službenicima) i na taj način osigurati kvalitetan i stabilan rad sustava.

Za pomoć u rješavanju tehničkih problema obveznicima Intrastat istraživanja na raspolaganju je:


Intrastat podrška korisnicima

Telefon : (042) 234-255

Telefaks : (042) 234-215

Elektornička pošta sa adresom : intrastat.helpdesk@carina.hr
FAQ FAQ

PRODUKCIJA

Registracija Administracija

TEST

Registracija Administracija