G2B servis

Daljnjim unapređenjem i razvojem, kao i provođenjem procesa priprema za pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju, susrećemo se s novim izazovima u provođenju carinskih postupaka. Elektroničko poslovanje, odnosno poslovanje bez papira, ulazi postepeno u svakodnevni život, kako u javnom sektoru usluga građanima, a naročito u poslovanje tvrtki međusobno ili s državom.

Proces elektroničke razmjene dokumenata sa gospodarstvom u okviru e-carine biti će realiziran putem G2B servisa. U implementacijskom smislu G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost Informacijskog sustava Carinske uprave s poslovnim aplikacijama gospodarstvenika na principima elektroničke razmjene dokumenata.

NCTS G2B servis je model po kojemu će biti realizirani svi ostali servisi e-carine, odnosno po kojem će se ostvarivati komunikacija između carine i gospodarstvenika i u ECS-u, ICS-u, EMCS-u i drugim sustavima elektroničkog poslovanja.